Recherche rapide/Chèché byen vitCharpantié, Mason, férailleur Charpantié, Mason, férailleur

Port-au-Prince
  • Date de publication: 25-10-15

Mwen fè chapant, mason ak féraylè. Si ou bézwen yon boss sérieu, kap fè travay ou nan jan ke ou vlé lya, rélé mwen nan niméro 3778-3996.  Ou pap régrèt di tou. Fè'm konfians, pozé, travay ou ap bien fèt

Mwen fè chapant, mason ak…

En savoir plus

Mékanik jénéral Mékanik jénéral

Port-au-Prince
  • Date de publication: 25-10-15

Mwen fè mékanik jénéral sou tout machin. Mwen chanjé motè, clucth, frein, caoutchouc, etc. Ou gen dwa rélé'm nan 3610-6765 Adrès mwen: angle rue Maron inconu et Montalais, Port-au-Prince

Mwen fè mékanik jénéral sou…

En savoir plus