Recherche rapide/Chèché byen vit


Vidéo 1: Kouman pou mwen kréyé yon kont







Vidéo 2: Kouman pou mwen idantifié tèt mwen







Vidéo 3: Kouman pou mwen ékri yon anons







Vidéo 4: Kouman pou mwen voyé yon mesaj







Vidéo 5: Kouman pou mwen konnen si yon moun vlé kontakté mwen pou yon anons







Vidéo 6: Kouman pou mwen rétiré yon anons